สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 66  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 64,826 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมทางเท้าแบบลดระดับ (เสมอผิวจราจร) ถนนฉัยยากุลอุทิศ ด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์
27 มิ.ย. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประกาศการทำสัญญาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณข้างปั๊มซัสโก้ ม.8
27 มิ.ย. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนโชติวิทยะกุล 3 เขต 3 จำนวน 1 โครงการ (กลุ่ม 13) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 60
11
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหอยโข่ง ประกาศวันตรวจรับการจ้างโครงการ ปรับปรุง ต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหอยโข่ง
27 มิ.ย. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ) ประจำปี 2560
27 มิ.ย. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกพร้อมถมลูกรังบดอัดสายบ้านนายอารี นุ้ยหวัง ถึงชลประทาน ณ หมู่ที่ 4
27 มิ.ย. 60
6
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัวดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 53)
27 มิ.ย. 60
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าหมอไทร ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ สายบ้านวังโด-บ้านวังแรด หมู่ที่ 6
20 มิ.ย. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าโพธิ์ แผนอัตรากำลัง 3 ปี
27 มิ.ย. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
27 มิ.ย. 60
21
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด ประกาศ ใช้คู่มือสำหรับประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
27 มิ.ย. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่าขาด ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าขาด
27 มิ.ย. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเยาวชนและประชาชน ครั้งที่2
27 มิ.ย. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดจันทร์ งบแสดงสถานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ
24 ต.ค. 59
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สะบ้าย้อย ดอกไม้จันทน์ แทนหัวใจ ถวายในหลวง
27 มิ.ย. 60
11

»ข้อมูลทั้งหมด 64,826 รายการ