สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 9  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,005 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหมอไทร ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาจากทั่วประเทศ
21 ก.พ. 60
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายลงทะเลสาบสงขลา(ต่อจากเดิม)หมู่ที่ 6 ตำบลระโนด
21 ก.พ. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลาง
21 ก.พ. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โรง ประกาศ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปี ๒๕๖๐
21 ก.พ. 60
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งพอ จดหมายข่าว ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560
21 ก.พ. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการเดินทางเพื่อถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
21 ก.พ. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเมาลิดสัมพันธ์ประจำปีฮิจเราะห์ 1438 ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ มัสยิดดารุลนาอีม (บ้านทุ่งใหญ่)
21 ก.พ. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
21 ก.พ. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ จำนวน 14 โครงการ
21 ก.พ. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคาร เพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2559
21 ก.พ. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
20 ก.พ. 60
98
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ รายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)
20 ก.พ. 60
109
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม กิจกรรมเพื่อเด็ก
20 ก.พ. 60
118
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ จัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
20 ก.พ. 60
113
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศผู้มีสิทธิ์เสนอราคาและประกาศกำหนดวันเสนอราคา จำนวน 2 โครงการ
20 ก.พ. 60
106

»ข้อมูลทั้งหมด 61,005 รายการ