สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 193  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 59,247 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรือง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลปากแตระ
6 ธ.ค. 59
214
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6 ธ.ค. 59
179
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่7 บ้านควนนา ตำบลกำแพงเพชรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
6 ธ.ค. 59
385
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านควนนา
6 ธ.ค. 59
299
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง แจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ประจำเดือนธันวาคม
6 ธ.ค. 59
121
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองเขารุปช้าง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6 ธ.ค. 59
119
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองเขารุปช้าง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงห้องรับรองที่ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ของเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
6 ธ.ค. 59
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร ห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด
6 ธ.ค. 59
32
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
6 ธ.ค. 59
24
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่และเผยแพร่การประชาสัมพันธ์
6 ธ.ค. 59
30
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา แขวงทางหลวงชนบทสงขลา เชิญชวนตั้งชื่อถนนทางหลวงชนบทถนนสาย ค9 ผังเมืองรวมหาดใหญ่
6 ธ.ค. 59
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เทพา สรุุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
6 ธ.ค. 59
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
6 ธ.ค. 59
74
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ผลการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นซองประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6 ธ.ค. 59
76
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ผลการตรวจสอบการผู็ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู็ยื่นซองประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
6 ธ.ค. 59
72

»ข้อมูลทั้งหมด 59,247 รายการ