สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 11  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 54,946 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1,3 ตำบลชุมพล
25 ก.ค. 59
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)
25 ก.ค. 59
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านคลองพน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาทวี
25 ก.ค. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านปลายรำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาทวี
25 ก.ค. 59
4
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
25 ก.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้าง
22 ก.ค. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กระแสสินธุ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางคอนกรีตดาดเสริมเหล็กสายคลองโหน ตอนที่ 4 หมู่ที่ 3
25 ก.ค. 59
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหว้า ประกาศการกำหนดราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองวังสัก หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า
25 ก.ค. 59
32
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จะทิ้งพระ งบทดลองเดือนมิถุนายน
25 ก.ค. 59
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหว้า ประกาศการกำหนดราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางก่อสร้างโครงการจ้างเหมาขุดลอกคลองประจ่า หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า
25 ก.ค. 59
31
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เทศบาลนครยะลา กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประจำปี 2559 รายการ "SET All Thailand Table Tennis Championships 2016 Circuit 2"
25 ก.ค. 59
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
25 ก.ค. 59
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร โครงการกิจกรรมเมืองน่าอยู่ด้านสิ่งแวดล้อม
25 ก.ค. 59
34
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร โครงการ อบจ.สัญจร
25 ก.ค. 59
33
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ กำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย2 โคกวัด (บ้านทุ่งโดน)
25 ก.ค. 59
32

»ข้อมูลทั้งหมด 54,946 รายการ