สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 30  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 56,917 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศ ทม.ควนลัง เรื่อง ประกาศผลการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา (Stadium Mast) สนามกีฬาเนินขุมทอง หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 ก.ย. 59
58
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดจันทร์ ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
26 ก.ย. 59
68
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู
26 ก.ย. 59
72
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
26 ก.ย. 59
78
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อดาน เรื่อง นัดตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ช่องระบายน้ำ ภายในตำบลบ่อดาน
26 ก.ย. 59
86
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะวง กำหนดวันการแสดงตนยืนยันของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อการยังชีพประจำปีงบประมาณ 2560
26 ก.ย. 59
79
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด
23 ก.ย. 59
68
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
26 ก.ย. 59
100
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางเขียด ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
26 ก.ย. 59
101
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
26 ก.ย. 59
106
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(เทพา) รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ครั้งที่ 7
26 ก.ย. 59
113
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(เทพา) โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง ม.1 สายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
26 ก.ย. 59
106
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบระโนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26 ก.ย. 59
99
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝั่งท่อระบายน้ำสายซอยมัสยิดฯ
26 ก.ย. 59
77
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน เชิญเข้าร่วมรับฟัง การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี 2559
22 ก.ย. 59
72

»ข้อมูลทั้งหมด 56,917 รายการ