สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 6 ม.ค.2554
 91  
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 60,449 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี
20 ม.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ
20 ม.ค. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.เขารูปช้าง ประกาศเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ขอให้ระมัดระวังเหตุเพลิงใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
20 ม.ค. 60
54
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์ ภายในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
20 ม.ค. 60
88
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำขาว ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ม.ค. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำขาว ประกาศ การกำหนดราคากลางโครงการติดตั้งฝาผนังชั้นเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20 ม.ค. 60
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสมปอง-บ้านนายประดิษฐ์ หมู่ที่ 3
20 ม.ค. 60
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมเมรุ-บ้านลุงคล้อย (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 7
20 ม.ค. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหวัง ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
20 ม.ค. 60
34
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวนราคากลาง
20 ม.ค. 60
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.เทพา ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่เพื่อชุมชน ครั้งที่ 2
20 ม.ค. 60
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านวังพา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 ม.ค. 60
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รำแดง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำป่าช้าหน้าแค หมู่ที่ ๖ ตำบลรำแดง
20 ม.ค. 60
25
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศประมูลจางโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและซอมแซมถนนแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน 2 โครงการ
20 ม.ค. 60
30
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
20 ม.ค. 60
34

»ข้อมูลทั้งหมด 60,449 รายการ